Vztah fotografa a modelky

Vztah mezi fotografem a fotografovanou osobou (pro jednoduchost, i když je to mnohdy matoucí pojem, říkejme této osobě “modelka“), může mít mnoho podob. Mohou být dlouholetí přátelé, příbuzní, kolegové, ale mohou to být lidé, kteří se v tu chvíli vidí poprvé (což je velice častá situace). Ať už je na fotografii zachycen kdokoli, záběr by měl jít pod povrch, do hloubky, zkrátka fotografovaná osoba by se měla otevřít, odhalit své nitro, své emoce, pocity, vyjádřit svoji osobnost na obraze.

Zda se emoce podaří zachytit, nezáleží ovšem jen na modelce. Významný podíl má schopnost fotografa navodit potřebnou atmosféru a navázat potřebný kontakt, důvěru, napojení. To se samozřemě vždy nepodaří. Co by ale mělo být vyjasněno vždy, to je vzájemný vztah fotograf vs. modelka vzhledem ke vzniklým fotografiím.